Trang Web có Header là ngày giờ hiện hành...

Thảo luận trong 'Lập trình Web' bắt đầu bởi VINATS, 9/8/05.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. VINATS
  Offline

  VINATS Thành Viên Cấp 1

  414
  63
  404
  Để thiết lập trang web có Header có báo ngày giờ hiện hành như trang mục lục của website này, bạn làm như sau:

  Bạn chỉ cần đưa phần text sau đây vào trang web của bạn bằng cách click vào nút Highlight All và sau đó copy và paste vào giữa phần <Html> và <Header> trong trang web của bạn.

  Mã:
  <script LANGUAGE="JavaScript">
  <!--
  // Store the date In avarlable
  d = new Date()
  dateText = ""
  // Get the cuurent day and convert it to the name of the day
  dayValue = d.getDay()
  if(dayValue == 0)
  dateText += "chu nhat"
  else if (dayValue == 1)
  dateText += "thu hai"
  else if (dayValue == 2)
  dateText += "thu ba"
  else if (dayValue == 3)
  dateText += "thu tu"
  else if (dayValue == 4)
  dateText += "thu nam"
  else if (dayValue == 5)
  dateText += "thu sau"
  else if (dayValue == 6)
  dateText += "thu bay"
  // Get the current date; if it's before 2000,add 1900
  dateText += ", ngay " + d.getDate()
  // Get the current month and convert it to the name of the month
  monthValue = d.getMonth()
  dateText += " "
  if (monthValue == 0)
  dateText += "thang 1"
  if (monthValue == 1)
  dateText += "thang 2"
  if (monthValue == 2)
  dateText += "thang 3"
  if (monthValue == 3)
  dateText += "thang 4­"
  if (monthValue == 4)
  dateText += "thang 5"
  if (monthValue == 5)
  dateText += "thang 6"
  if (monthValue == 6)
  dateText += "thang 7"
  if (monthValue == 7)
  dateText += "thang 8"
  if (monthValue == 8)
  dateText += "thang 9"
  if (monthValue == 9)
  dateText += "thang 10"
  if (monthValue == 10)
  dateText += "thang 11"
  if (monthValue == 11)
  dateText += "thang 12"
  // Get the current year; if it's before 2000, add 1900
  if (d.getYear() < 2000)
  dateText += ", nam " + (1900 + d.getYear())
  else
  dateText += ", nam " + (d.getYear())
  // Get the current minutes
  minuteValue = d.getMinutes()
  if (minuteValue < 10)
  minuteValue = "0" + minuteValue
  // Get the current hours
  hourValue = d.getHours()
  // Customize the greeting based on the current hours
  if (hourValue < 12)
  {
  greeting = "Chao buoi sang!"
  timeText = " Luc " + hourValue + ":" + minuteValue + " AM"
  }
  else if (hourValue == 12)
  {
  greeting = "Chao buoi trua!"
  timeText = " Luc " + hourValue + ":" + minuteValue + " PM"
  }
  else if (hourValue < 14)
  {
  greeting = "Chao buoi trua!"
  timeText = " Luc " + (hourValue - 12) + ":" + minuteValue + " PM"
  }
  else if (hourValue < 18)
  {
  greeting = "Chao buoi chieu!"
  timeText = " Luc " + (hourValue - 12) + ":" + minuteValue + " PM"
  }
  else
  {
  greeting = "Chao buoi toi!"
  timeText = " Luc " + (hourValue - 12) + ":" + minuteValue + " PM"
  }
  // Write the greeting, the date, and the time to the page
  document.write(greeting + " Hom nay la " + dateText + "." + timeText + ".")
  //-->
  </script>
  <http://www.khoahocphothong.net
  <head>
  
  (Sưu tầm)
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này