Thông tin trình duyệt (Browser informations)

Thảo luận trong 'Lập trình Web' bắt đầu bởi dinoking, 30/7/05.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. dinoking
  Offline

  dinoking Technician Admin

  402
  0
  670
  Chèn đoạn code này vào thẻ HEAD

  <HEAD>

  <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
  <!-- Begin
  var navName = navigator.appName ;
  var brVer = navigator.userAgent; var brNum; var reg = new RegExp('/');
  function verNumIE() {
  var brVerId = brVer.indexOf('MSIE');
  brNum = brVer.substr(brVerId,8);
  }
  function verNumOt() {
  var brVerId = brVer.search(reg);
  brNum = brVer.substring(brVerId+1);
  }
  // End -->
  </script>

  </HEAD>

  Chèn đoạn code sau vào thẻ BODY

  <BODY>

  <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
  <!-- Begin
  if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer') {
  verNumIE() ;
  } else {
  verNumOt() ;
  }
  document.write("<CENTER>");
  document.write("<TABLE BORDER=2>");
  document.write("<CAPTION Align=Top><b>Your Browser Informations</b></CAPTION>");
  document.write("<Tr>");
  document.write("<td bgcolor=#C0C0C0><b>Browser Name : </b></td>");
  document.write("<td>",navName,"</td>");
  document.write("</Tr>");
  document.write("<Tr>");
  document.write("<td bgcolor=#C0C0C0><b>Platform Name : </b></td>");
  document.write("<td>",navigator.platform,"</td>");
  document.write("</Tr>");
  document.write("<Tr>");
  document.write("<td bgcolor=#C0C0C0><b>Browser Version : </b></td>");
  document.write("<td>",brNum,"</td>");
  document.write("</Tr>");
  document.write("<Tr>");
  document.write("<td bgcolor=#C0C0C0><b>Is Java enabled ? : </b></td>");
  if ( !(navigator.javaEnabled()) ) {
  java="No" ;
  } else {
  java="Yes" ;
  }
  document.write("<td>",java,"</td>");
  document.write("</Tr>");
  document.write("</TABLE>");
  document.write("</CENTER>");
  // End -->
  </script>
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này