Name - Visits - Last visits

Thảo luận trong 'Lập trình Web' bắt đầu bởi dinoking, 30/7/05.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. dinoking
  Offline

  dinoking Technician Admin

  402
  0
  670
  Copy đoạn code sau vô thẻ HEAD

  Mã:
  <HEAD>
  
  <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
  <!-- Begin
  var expDays = 30;
  var exp = new Date(); 
  exp.setTime(exp.getTime() + (expDays*24*60*60*1000));
  function Who(info){
  var VisitorName = GetCookie('VisitorName')
  if (VisitorName == null) {
  VisitorName = prompt("Who are you?");
  SetCookie ('VisitorName', VisitorName, exp);
  }
  return VisitorName;
  }
  function When(info){
  var rightNow = new Date()
  var WWHTime = 0;
  WWHTime = GetCookie('WWhenH')
  WWHTime = WWHTime * 1
  var lastHereFormatting = new Date(WWHTime);
  var intLastVisit = (lastHereFormatting.getYear() * 10000)+(lastHereFormatting.getMonth() * 100) + lastHereFormatting.getDate()
  var lastHereInDateFormat = "" + lastHereFormatting;
  var dayOfWeek = lastHereInDateFormat.substring(0,3)
  var dateMonth = lastHereInDateFormat.substring(4,11)
  var timeOfDay = lastHereInDateFormat.substring(11,16)
  var year = lastHereInDateFormat.substring(23,25)
  var WWHText = dayOfWeek + ", " + dateMonth + " at " + timeOfDay
  SetCookie ("WWhenH", rightNow.getTime(), exp)
  return WWHText
  }
  function Count(info){
  var WWHCount = GetCookie('WWHCount')
  if (WWHCount == null) {
  WWHCount = 0;
  }
  else{
  WWHCount++;
  }
  SetCookie ('WWHCount', WWHCount, exp);
  return WWHCount;
  }
  function set(){
  VisitorName = prompt("Who are you?");
  SetCookie ('VisitorName', VisitorName, exp);
  SetCookie ('WWHCount', 0, exp);
  SetCookie ('WWhenH', 0, exp);
  }
  function getCookieVal (offset) { 
  var endstr = document.cookie.indexOf (";", offset); 
  if (endstr == -1)  
  endstr = document.cookie.length; 
  return unescape(document.cookie.substring(offset, endstr));
  }
  function GetCookie (name) { 
  var arg = name + "="; 
  var alen = arg.length; 
  var clen = document.cookie.length; 
  var i = 0; 
  while (i < clen) {  
  var j = i + alen;  
  if (document.cookie.substring(i, j) == arg)   
  return getCookieVal (j);  
  i = document.cookie.indexOf(" ", i) + 1;  
  if (i == 0) break;  
  } 
  return null;
  }
  function SetCookie (name, value) { 
  var argv = SetCookie.arguments; 
  var argc = SetCookie.arguments.length; 
  var expires = (argc > 2) ? argv[2] : null; 
  var path = (argc > 3) ? argv[3] : null; 
  var domain = (argc > 4) ? argv[4] : null; 
  var secure = (argc > 5) ? argv[5] : false; 
  document.cookie = name + "=" + escape (value) + 
  ((expires == null) ? "" : ("; expires=" + expires.toGMTString())) + 
  ((path == null) ? "" : ("; path=" + path)) + 
  ((domain == null) ? "" : ("; domain=" + domain)) +  
  ((secure == true) ? "; secure" : "");
  }
  function DeleteCookie (name) { 
  var exp = new Date(); 
  exp.setTime (exp.getTime() - 1); 
  var cval = GetCookie (name); 
  document.cookie = name + "=" + cval + "; expires=" + exp.toGMTString();
  }
  // End -->
  </SCRIPT> 
  Copy code phía dưới vô thẻ BODY

  <BODY>

  <CENTER>
  <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
  document.write("Hello " + Who() + ". You've been here " + Count() + " time(s). Last time was " + When() +".");
  </SCRIPT>
  </CENTER>
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này