Nhật ký tình yêu

Những khoảnh khắc đáng nhớ, mong chờ người yêu... Tại sao chúng ta không ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu trong cuộc tình của chúng ta.